Отворени шахти застрашават пешеходци и велосипедисти в столичния Западен парк Те се намират в район, в който текат ремонтни дейности. Строителство там върви от около четири месеца.
 
Цялата територия на парка е един голям строителен обект, обясни пред БНТ ръководителят на проекта Стоян Йорданов. Поради факта, че продължителността на ремонта е една година, е взето решение да не се затваря целият парк, за да може гражданите да го ползват.
 
Решено е да бъдат заградени участъците, в които се извършват строителните работи и местата, от които техниката излиза и влиза от обекта. По отношение на шахтите, той обясни, че в момента се изгражда нова канализация и има много шахти, които временно са затворени с бетонни павета и дървени плоскости. Поръчани са и се чака доставка на временни капаци.
 
„Малко е рисковано, но не можем да оградим целия парк. Надявам се в най-скоро време да се сложат новите капаци, които да обезопасят тези шахти“.