Във връзка с ремонта на бул. „Ботевградско шосе” - от ул. „Летоструй” до Софийски околовръстен път включително прилежащите съоръжения - първи етап бул. "Владимир Вазов" - между ул. "61" и бул. "Ботевградско шосе" - южно платно и съоръженията от 3 юли до 5 юли се въвеждат промени в движението, съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Променя се посоката на движение на входящата пътната връзка от бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo; към бул. &bdquo;Владимир вазов&rdquo; за идващите от посока център в изходяща от бул. &bdquo;Владимир вазов&rdquo; към бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo; в посока Софийски околовръстен път.<br /> <br /> Забранява се влизането на превозни средства по южното пътно платно на бул. &bdquo;Владимир вазов&rdquo; между ул. &bdquo;61&rdquo; и бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo;. Движението на ппс да се извършва двупосочно в северното пътно платно - две ленти за входящото движение посока център и една лента за изходящото движение посока Софийски околовръстен път, като включването в бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo; се извършва по пътната връзка съгласно променената посока на движение.<br /> <strong><br /> Променят се частично маршрутите на:</strong><br /> <br /> Автобусна линия 78 &ndash; в посока кв. &bdquo;Враждебна&rdquo; - от автостанция &bdquo;Изток&rdquo; по бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo;, по дясната връзка на пътния възел при кв. &bdquo;Враждебна&rdquo;, наляво по ул. &bdquo;46&rdquo;, наляво по ул. &bdquo;8&rdquo; до автобусното ухо в кв. &bdquo;Враждебна&rdquo; и обратно по същия маршрут;<br /> <br /> Автобусна линия 119 - линията да се движи по постоянния си маршрут, като в посока кв. &bdquo;Ботунец&rdquo; спазва въведената временна организация на движение в лявото пътно платно на бул. &bdquo;Владимир вазов&rdquo; от ул. &bdquo;61&rdquo; до бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo;.<br /> <br /> В посока кв. &quot;Ботунец&quot;, линията да спира на съществуваща спирка<br /> с код 2407 /пътя за летище София/, намираща се на бул. &quot;Ботевградско шосе&quot;, непосредстено след излизане от южната пътна връзка на бул. &bdquo;Владимир вазов&rdquo;.<br /> <br /> Спирка с код: 1581- сервиз &bdquo;Изток&rdquo; за линия 119 в посока бул. &bdquo;Ботевградско шосе&rdquo; се измества назад преди зоната за престрояване на кръстовището на бул. &bdquo;Вл. вазов&rdquo; с ул. &bdquo;61&rdquo;.<br /> Автобусите по линия 78 ще спират на всички автобусни спирки по временния маршрут.<br />