С редица проблеми отново се сблъскват шофьори и пешеходци както става ясно от изпратените сигнали през последните дни в платформата на Helpbook.info.

Наш потребител ни е изпратил снимки от Околовръстен път в град София, на които се виждат свободно разхождащ се едър рогат добитък, който разнася боклука около кофите до шосето и прекосява платната сред движещите се автомобили в късните часове на денонощието. Молбата е за издирване на собственика и последващи санкции преди да се стигне до фатални инциденти.

Друг наш потребител ни е изпратил снимка, на която се вижда автомобил със специален режим на движение, който е паркиран в тревните площи на парк "Хиподрума“. Авторът на сигнала твърди, че това се случва редовно, като по този начин се унищожава парковата растителност.

В район „Сердика“ пък на новоизградена улица масово и безогледно автомобилите се паркират върху тротоара, като по този начин не остават никакъв шанс пешеходците да се придвижват на обособените за това места, а трябва да слязат на пътното платно, което представлява опасност за всички участници в движението.

Постъпиха и няколко сигнала от район „Аспарухово“ във Варна. Според общинския план е изграден обръщач на движението, но поради липсата на указателна табела неправомерно се ползва за импровизиран паркинг.

В същия район няколко изоставени автомобили престояват от години, с което възпрепятства и без това затрудненото паркиране. Всичко това се допълва от липсата на осветление на голяма част от улицата, което допълнително създава затруднения на живущите и преминаващите в района.

Завършваме днешния обзор със сигнал от район „Слатина“ за неправомерно отсичане на дървета: „Зад нашия блок има зелена площ и вече няколко пъти биват отсичани дървета. Ние, съкооператорите молим за съдействие за спирането на тази дейност“.

Това са само малка част от получените сигнали през седмицата. Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info!