Комисията за защита на конкуренцията глоби столичната топлофикация с близо 62 000 лева за нарушение на антимонополния закон. Според контролния орган софийското дружество е извършило злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост в столицата и да засегне интересите на потребителите. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.
Комисията се е самосезирала във връзка с извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията от страна на &quot;Топлофикация&quot; и дружествата за топлинно счетоводство. Те са погазили нормите при формирането на цените на услугата &quot;дялово разпределение на топлинната енергия&quot;. <br /> <br /> В&nbsp;рамките на досъдебно производство по казуса, е извършена и проверка в офисите на &quot;Топлофикация-София&quot; ЕАД, &quot;Иста България&quot; ЕООД и &quot;Техем Сървисис&quot; ЕООД. От направения анализ КЗК е установила, че налагането от страна на столичното парно еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите, като води до по-ниско качество и лишава абонатите от възможността да изберат доставчик на услугата, въз основа на цената.<br /> <br /> Според КЗК, налагането на необосновани цени, води до поставяне в неравностойно положение на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, по отношение на техните разходи и нормата на възвращаемост и уврежда интересите на потребителите на топлинна енергия. Решението на Комисията ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд.<br />