Министерството на образованието ще отпусне 1 500 000 лв. за гарантиране сигурността в българските държавни училища, съобщава пресцентърът на ведомството. Това е заложено в проекта на националната програма "Достъпно и сигурно училище", чието утвърждаване от Министерския съвет предстои, се уточнява в текста, цитиран от БТА.
&nbsp;Като основание за въвеждането на новия модул &bdquo;Сигурност&rdquo; се посочват &bdquo;зачестилите случаи на физическа агресия, проблеми с наркоразпространението в и около училищата&rdquo;.<br /> <br /> Половин милион лева от средствата са заложени за проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда.<br /> <br /> Повече камери и бариери<br /> <br /> Проектите може да са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа - чрез електронни карти или физически бариери-турникети, които обаче да са съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда<br /> <br /> МОН ще приема и проекти за изготвяне на сигнално-известителна система за охрана на сгради, покриваща рисковите зони - минимум вход, изход и общите части, паник бутон за връзка с охранителна фирма. За едно проектно предложение можели да бъдат отпуснати до 30 000 лв. с ДДС.<br /> <br /> Програмата разрешава и кандидатстване за охрана чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.<br /> <br /> Очаква се по този модул в 35 училища да бъде реализирано цялостно проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система и система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център; в 14 училища - система за контрол на достъпа, в други 14 - монтиране на сигнално-известителна система и в 16 училища - на система за наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.<br /> <br /> Повече достъпност<br /> <br /> Проектите по програмата &bdquo;Достъпно и сигурно училище&rdquo; могат и да осигуряват достъпна среда на децата и учениците със специални образователни потребности в страната.<br /> <br /> През учебната 2015/2016 година с физически увреждания са 1332 деца. Общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в държавните училища е 4164, от тях с физически увреждания - 486.<br /> <br /> Всяко училище има право да кандидатства по всички дейности по програмата. Проектите трябва да се представят в едномесечен срок от обнародването на решението на Министерски съвет за програмата.