Сайтът с електронни услуги за столичните шофьори вече е активен, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Достъпът е от главната страница на министерството www.mvr.bg, рубрика &quot;Интернет услуги&quot;, &quot;Електронни услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София&quot;.<br /> <br /> Предлаганите електронни услуги за гражданите са:<br /> - заявка за изготвяне на справка за неполучени наказателни постановления;<br /> - заявка за резервиране на час за подмяна на свидетелство за управление на МПС;<br /> - заявка за получаване на готово свидетелство за управление на МПС;<br /> - заявка за издаване на удостоверение на водач на отчет в отдел &quot;Пътна полиция&quot; &ndash; СДВР.<br /> <br /> Достъпът е от главната страница на министерството www.mvr.bg, рубрика &quot;Интернет услуги&quot;, &quot;Електронни услуги за водачи на МПС, водещи се на отчет в гр. София&quot;.