Свободните места в гимназиите от топ 10 в София се заеха на второ класиране, съобщиха от просветния инспекторат. Между първо и второ класиране след записването на учениците са останали 18 свободни места в СМГ, 8 - в Немската, 15 - в Първа английска и по малко места има и в някои от другите училища.
Балът при второ класиране не е паднал много, но малко под 200 ученици все още си нямат гимназия.