Министърът на околната среда и водите в оставка Нона Караджова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова подписаха споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на втората фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.
Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Изграждането на завода за механично и биологично третиране беше одобрено от Европейската комисия в края на миналата година.<br /> <br /> Предвижда се да се изгради съоръжение за цялостно механично-биологично третиране на отпадъците, генерирани на тертиорията на София. Стойността му е 192,6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма &bdquo;Околна среда 2007-2013 г.&rdquo;. <br /> <br /> Чрез него ще се осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще се оползотворяват биоразградимите отпадъци, а високоенергийната фракция отделена от общия поток отпадъци ще се използва за производство на енергия.<br /> <br /> Заводът ще произвежда гориво, което ще може да се използва в горивни инсталации, включително за оптимизация на работата на Топлофикация София, за която в момента се извършват предпроектни проучвания с цел определяне на необходимите инвестиции. <br /> За отпадъците на столицата това е икономически по-изгодният вариант, който ще спести на софиянци около 150 млн. лв. за 20 години, а животът на депото ще се удължи два пъти, тъй като над 3/4 от отпадъците на София ще се оползотворяват.<br /> <br /> Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци е част интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Първата фаза на проекта беше одобрена през юли 2011 г. и е в процес на изпълнение. <br /> <br /> В нея е включено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и изграждането на съпътстващата инфраструктура, обслужваща тези обекти (водоснабдяване, пътища и електрозахранване). <br /> <br /> Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община е на обща стойност 360 млн. лв., от които близо 300 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Европейския фонд за регионално развитие и от Националния бюджет. /БЛИЦ<br /> <br />