Най-вероятно нова методика за изчисление на такса смет ще се въведе през 2016 г., а не следващата година, както е според последните промени в Закона за местните данъци и такси. Те бяха направени от БСП, но вчера депутати от ГЕРБ внесоха предложение за удължаване на срока. Те дават нова дата за изготвяне на методиката - до 30 март 2015 г. Дотогава Министерският съвет заедно с Националното сдружение на общините трябва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на налога.
Мотивът за отлагането е, че време почти не остана, а все още няма съгласие между общините и МС за предлаганите начини на изчисление. Общините се опасяват да не се превиши прагът на поносимост на таксата, както и доколко ще се запазят правомощията на органите на самоуправление, пише в мотивите на ГЕРБ. &quot;Сигурно ще го приемат, защото, честно казано, сега няма един кмет, който да е спокоен&quot;, коментира пред в. &quot;Сега&quot; зам.-кметът по финансите на София Дончо Барбалов.<br /> <br /> Идеята за нова методика беше да се въведе принципът &quot;замърсителят плаща&quot; и да престане да се ползва като основа данъчната оценка на имота, както е сега. Опити за това се правят от години, но без успех. Предложената от предишното правителство промяна предвиждаше всяка община да избира по какво да смята таксата - брой торбички, кофи, количеството на използваната вода или броя на жителите на даден адрес. Общините обаче се опасяват, че повечето от тези варианти ще доведат до драстично увеличение на таксата за гражданите. В момента основната тежест пада върху бизнеса - например в София 70% поемат фирмите, а гражданите - останалите 30%. Другото притеснение на местните власти е, че липсва технологично време за въвеждане на нова методика.<br /> <br /> Предложението на ГЕРБ вероятно ще доведе до напрежение с работодателските организации, които от години водят битка за въвеждане на принципа &quot;замърсителят плаща&quot;. Те заплашиха с протести и бойкот, ако догодина не бъде сменена методиката, включително предупреждаваха, че ще плащат по собствени изчисления. На другия полюс са общините. В средата на септември кметовете предупредиха, че са в правен вакуум и може да се стигне до съдебни решения за прогласяване на нищожност на решенията на общинските съвети поради противоречие със закона. Ако общините не определят нов размер на местните данъци и такси до 31 декември, според закона те остават на старото си ниво.