През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5.4% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Това е видно от данните за ключовите индикатори, оповестени от Националния статистически институт (НСИ), съобщава "Монитор".


Според статистиката през месеците октомври, ноември и декември съществуващите жилища са поскъпнали със 7,2% на годишна база, а тези на "зелено" - с 2,3 на сто.

Жилище в София - една от най-добрите инвестиции през 2020 г.
 
През изминалата 2020-а цените на жилищата се повишиха, както следва:
I тримесечие - 4,7% (стари жилища - 6,3%; ново строителство - 2%)
II тримесечие - 2,9% (стари жилища - 4,2%; ново строителство - 0,8%)
III тримесечие - 5,2% (стари жилища - 6,2%; ново строителство - 3,5%)
IV тримесечие - 5,4% (стари жилища -  7,2%; ново строителство - 2,3%)

Хармонизираният индекс на потребителските цени
се увеличава през февруари 2021 г. с 0.2% в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщава още НСИ. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите "Образование" и "Разнообразни стоки и услуги" - с по 4.4%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата "Облекло и обувки" - с 3.4%.

Съпрузи си направиха чудна къща от 2 товарни контейнера
 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2021 г. нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16.6%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

По данни от бизнес анкетата през март 2021 г. мениджърите не очакват повишение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.