Зелена светлина за проекта за изграждане на Северната скоростна тангента се очаква да даде днес Министерският съвет. Кабинетът трябва да гласува решение, с което на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъде възложено да проведе преговори за сключване на съдебни споразумения със собствениците на имоти, които са обжалвали размера на определеното парично обезщетение или нямат влезли в сила съдебни актове.
Имотите бяха отчуждени през 2013 г., но повечето от собствениците им не приеха определената цена и срещу решението са образувани около 360 административни дела. Те са насрочени за разглеждане в периода март-ноември 2015 г., което поставя под риск изпълнението на проекта, чийто срок на завършване е 31 октомври 2015 г. Сключването на съдебни споразумения между страните по образуваните дела ще доведе до прекратяването им и започване на строително-монтажните работи по обекта.<br /> <br /> С изграждането на Северната скоростна тангента, която е с дължина 16,5 км, ще бъде възможно трансферирането на транзитни потоци от вътрешността на страната в западна посока към Сърбия, а оттам и към Централна и Западна Европа. За обекта е осигурено финансиране със средства от Европейския съюз, като сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 234 996 783,89 лв.<br /> Копирано от standartnews.com<br />