Поредна активност демонстрира Столичната община по казуса с Природен парк „Витоша” в края на миналата седмица. Но предприетите действията надали ще развържат заплетената ситуация около подмяната на старите лифтове с модерни. Време е да стане ясно, че на Витоша е необходимо да се изградят нови съоръжения, а не да се влагат усилия и средства в поддръжката на съществуващите, които са строени през 50-те и 60-те години на миналия век. Ремонтът на голяма част от лифтовете е невъзможен, защото за тях вече не се произвеждат части, пише "Труд".
 
Фактите
 
Както е доказвано с десетки публикации по темата, категорично ясно е, че докато действа сегашният План за управление на Природен парк „Витоша”, модернизация е невъзможна.

Причината е, че Планът влиза в Противоречие с текстове от Закона за горите (ЗГ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). Това поставя в абсурдна ситуация не само собственика на съоръженията - „Витоша ски”, но и Министерството на спорта, което също от години не може да ремонтира влека „Заека”.
Именно това припомни в официална позиция собственикът на лифтовете и влековете. От 2009 година „Витоша ски” има готова стратегия за модернизация (виж карето), която не може да бъде реализиран заради абсурдите в Плана.

Нееднократно е показвано, че в точка 144 в плана на ПП „Витоша” е забранена промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд и строителство в тях, с изключение на прокарване на проводи и съоръжения, свързани с техническа инфраструктура. Тоест не може да се строят нови лифтове.

Парадоксът е, че забраната в точка 144 от плана влиза в противоречие със Закона за горите (ЗГ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Според промените от 2012 година в ЗГ, за подмяната на съществуващите лифтове предварително трябва да се промени статута на територията под самите тях, която в момента се води горска, дори и там където са поляни, обезлесени от корояд и няма гора. Същевременно планът забранява изключването на всякаква земя от горския фонд на територията на природния парк. Тоест, планът забранява това, което законът изисква.
Противоречието със ЗУТ е, че за да се подмени стар лифт с нов по същото трасе, трябва да се сменят фундаментите (така наречените стъпки – б.а.). и стълбовете. Тази подмяна според ЗУТ е строителство. А планът за управление забранява новото строителство и се получава омагьосан кръг - единият документ допуска, а другият забранява.

През 2009 година Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в София, спазвайки законите, приема доклада за екологична оценка на изработения устройствен план за модернизация на ски зона „Алеко”. Но тогава се намесват няколкото организации от коалицията „За да остане природа в България” и Тома Белев. По това време Белев е и директор на ПП „Витоша”. Жалби срещу решението на РИОСВ-София са подадени в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от Белев, в качеството му на директор на парка. Именно лесовъдът е сред авторите и на рестриктивни поправки в Закона за горите, приети от държавата под уличния натиск на „зелените” от лятото на 2012 година. По време на писането на действащия план Тома Белев, като шеф на парка, е успял да прокара редица абсурдни забрани в рамковия документ.

Жалба подава и българският клон на швейцарската офшорка WWF, чийто шеф е Веселина Кавръкова, с която Белев живее семейно. Министърът на екологията през онзи период – Нона Караджова, уважава претенциите на жалбоподателите.

„Витоша ски” отнася въпроса до Върховния административен съд. Магистратите постановяват, че няма причина МОСВ да вземе такова решение. Въпреки това МОСВ отново отхвърля положителната екооценка и така до днес проектът е замразен.

През януари тази година институциите показаха, че имат желание да решат казуса „Витоша”.

На среща в сградата на Столична община се събраха кметът Йорданка Фандъкова. министърът на младежта и спорта Красен Кралев, министърът на околната среда и водите Нено Димов, Атанас Кацарчев, началник на кабинета на земеделския министър Румен Порожанов, вицепремиерът Валери Симеонов и директорът на Дирекцията на ПП „Витоша“ Снежана Петрова.

По време на обсъждането бе решено да се създаде Междуведомствена работна група. В нея влязоха представители на Столичната община, Министерството на земеделието и горите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма. Групата вече предложи изход от ситуацията чрез промяна на действащия План за управление на ПП „Витоша”. Корекциите ще позволят подмяна на старите съоръжения с нови.

Следващата стъпка е някое от участвалите в групата ведомствата да внесе искане в МОСВ за одобрение на промените в Плана. Досега това не се е случило, а софиянци и гостите на столицата са изправени пред заплахата още дълги години да няма модерен и удобен достъп до планината, която продължава да се руши заради нерешителността на институциите.

Поради факта, че държавата се е поддавала на нормотворчетсвото на лесовъда Тома Белев, Законът за горите и действащият План за управление са толкова объркани, че без промяна в текстовете, на Витоша няма да се случи нищо, който и да е собственик на съоръженията. Институциите ще продължават да си прехвърлят топката. Трябва ли отново нещата да стигат до премиера Бойко Борисов и той да се намесва лично, вместо отговорните да си свършат работата.