От 8.00 до 11.30 часа се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, съобщиха от Столична община. Забраната се въвежда:
- в западното локално платно на бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&rdquo;, между ул. &bdquo;Козлодуй&rdquo; и бул. &bdquo;Сливница&rdquo;;<br /> - на паркинга пред бившата сградата на дирекция &bdquo;Криминална полиция&rdquo;.<br /> <br /> От 9.30 до 11.00 часа ще се проведе възпоменателната церемония пред бившата сграда на дирекция &bdquo;Криминална полиция&rdquo;.<br /> Закриват се местата с режим на платено паркиране. Столична дирекция на вътрешните работи да осигури охрана и постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за посочените време и места.