Кръстовището на две нива на бул. „Драган Цанков" ще бъде пуснато в действие утре в 12.00 ч. Кръстовището е реализирано със средства на Столична община. Изпълнител на обекта е ГБС.
Директното проблемно направление по продължението на бул. &ldquo;Пейо Яворов&rdquo; е решено с преминаване на долно ниво под бул. &ldquo;Драган Цанков&rdquo;. Връзката на бул. &ldquo;Пейо Яворов&rdquo; с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени. В ревизираното решение ширината на лентите е намалена с цел намаляване на броя на засегнатите от обхвата на обекта дървесни видове./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />