Столична община, като едноличен собственик на "Топлофикация-София", не е отправяла никакви конструктивни предложения за погасяване на дълговете на дружеството към "Булгаргаз".
Дълговете на &quot;Топлофикация &ndash; София&quot; към държавата в лицето на БЕХ и &quot;Булгаргаз&quot; са в размер на близо половин млрд. лв., които не са платени за ползвания природен газ, доставен от &quot;Булгаргаз&quot;. И тъй като обществото трябва да получава услугата топлоснабдяване, за която е необходим газ, и след бездействието и липсата на каквото и да било предложение за разплащане, БЕХ се принуди за пореден път да изкупи поредната порция дълг от 128 млн. лв. на &quot;Топлофикация-София&quot; към &quot;Булгаргаз&quot;.<br /> <br /> Така дълговете на Топлофикация София към БЕХ стават вече 555 000 000 лева.<br />