Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община, които въвеждат регламенти относно височината на сградите в различните части на столицата. Промените бяха приети с 109 гласа „за", 2 „против" и 11 „въздържал се". 

Предлага се ограничаване височината на сградите - за централна градска част до 50 метра; в рамките на Околовръстния път - 75 метра; извън Околовръстния път - 15 метра; в останалата част на града - 125 метра. Запазва се възможността за застрояване без ограничение във височината на сградите в новия делови център. Предложенията целят да защитят централната градска част и южните части от общината, които осигуряват визуалната връзка с Витоша.

В законопроекта са обособени територии за много високо строителство - Околовръстния път при ж.к. „Люлин" и по бул. „Цариградско шосе" от кръстовището на 7-ми км до р. Искър.

Въвежда се изискване подробният устройствен план на сградите с височина над 75 м. задължително да включва и работен устройствен план. И двата плана ще се одобряват от СОС.

Според промените урегулираните като озеленени площи за широко обществено ползване в междублоковите пространства терени няма да могат да променят предназначението си, защото стават част от зелената система на СО.

Предлага се и изменение в Закона за териториалното деление на СО с цел конкретизиране на границите между районите „Витоша" и „Панчарево", както и „Люлин", „Овча купел" и „Банкя", уточнява в. Стандарт.