Топлофикациите не знаят как да реагират на исканията за опрощаване на таксата за сградна инсталация, призна председателят на ДКЕВР Светла Тодорова. Причината е, че има разминаване в законите.
В петък комисията ще излезе със становище и ясни указания към топлофикационните дружества какво да предприемат.<br /> <br /> Проучването на регулатора показало, че Законът за защита на потребителите противоречи на Закона за енергетиката. Така в единия е записано, че услуга се заплаща тогава, когато е поискана от потребителя. Т.е., когато абонатът не иска да ползва парно, може да се откаже от сградна инсталация. Това обаче противоречи на Закона за енергетиката, който според регулатора отразява коректно европейската директива.<br /> <br /> Комисията припомни, че има решение на Конституционния съд по жалба на омбудсмана от 2009 година, според което сградната инсталация представлява &quot;общи части&quot; и съответно абонатът не може да се откаже сам. Това може да стане само ако 2/3 поискат отказ от услугата топлоснабдяване. Тогава топлофикационното дружество е длъжно да спре топлоснабдването в цялата сграда, съответно отпада и таксата за сградна инсталация.<br /> <br /> В края на седмицата регулаторът ще излезе със становище, което ще бъде съгласувано и с омбудсмана.<br /> <br />