Таксите в Софийския университет "Св. Климент Охрридски" скачат от следващата учебна година. Това реши Академическият съвет на университета.
Академическият съвет прие предложенията на факултетите, обсъдени в Съвета на деканите на 29 февруари 2016 г., които предвиждат увеличаване на годишните такси за 23 професионални направления, в които Софийският университет обучава студенти, между 40 и 239 лв. за редовната форма на обучение и между 15 и 370 лв. за задочната форма. <br /> <br /> Най-голямо е увеличението на годишната такса за задочно обучение в професионално направление &quot;Педагогика&quot; - от 115 на 485 лв., и за редовно обучение в специалностите &quot;Право&quot; и &quot;Международни отношения&quot; - от 500 на 739 лв.&nbsp;<br /> <br /> Таксата за кандидатстване се запазва на нивото от миналата учебна година &ndash; 30 лв.<br /> <br /> От висшето училище уточняват, че увеличението на таксите ще бъде единствено за новоприети студенти.&nbsp;<br /> <br /> Студентските такси в Софийския университет не са увеличавани от 2008 година. &quot;До този момент при определянето на субсидията за висшите училища не се отчиташе качеството на обучението, таксите бяха задържани на ниво отпреди осем години и Софийският университет, който е лидер в почти всички професионални направления, в които обучава студентите си, трупа дефицит за сметка на това, че заплаща за по-високо качество, а получава еднаква субсидия и по-ниски такси&quot;, посочват от Алма матер.<br /> <br /> Приетото увеличение на размера на таксите за обучение в повечето случаи остава далеч под допустимия максимален размер според Закона за висше образование./БЛИЦ