„Топлофикация София” стартира едновременно подмяната на 37 км тръби, както и основни ремонти в ТЕЦ „София-Изток”. За първи път през последните 10 години компанията ще извърши толкова мащабни ремонтни дейности. От там се надяват да намалят броя на авариите в различни райони на столицата.
Докато се подменят участъците по мрежата, ще се извършват и основните ремонти в ТЕЦ &bdquo;София-Изток.<br /> <br /> Топлопроводите в София са изградени основно през 70-80 години на миналия век. Тръбите имат живот около 25 години, а при добра поддръжка той може да се удължи до около 30 години. Техническите изисквания задължават подменяне ежегодно на около 30 км от топлопроводите. От 990 км топлопреносна мрежа са рехабилитирани едва 150 км. Основна причина за това през годините е липсата на достатъчно средства, която налага годишно да се подменяни само по 10-12 км.<br /> <br /> &bdquo;Именно остарелите тръби са причината за честите аварии в системата. В тази връзка компанията кандидатства с проект за повишаването на енергийната ефективност при преноса на топлинна енергия, който получи безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд &bdquo;Козлодуй&ldquo;. Така ще имаме възможност да рехабилитираме над 100 км. тръби до 2017 г. Осъзнаваме сериозното неудобство, което създаваме на столичани и наистина съжаляваме. Но в същото време този процес е от изключителна важност и не може да бъде отлаган повече отново в интерес на клиентите.&rdquo;, коментира инж. Любен Параланов, председател на Съвета на директорите на &bdquo;Топлофикация София&rdquo; ЕАД. <br /> <br /> В периода 2011-2014 г. бяха направени значителни инвестиции в топлопреносната мрежа. и са рехабилитирани близо 60 км тръби. Това доведе до намаление на транспортните разходи и топлинните загуби по преноса средно до около 17,5% при обща дължина на топлопреносната мрежа от 990 км, с което е достигнато най-ниското ниво сред всички топлофикационни компании в страната и е сериозно приближаване към показателите за ЕС, обясняват ит дружеството. <br /> <br /> Планираната подмяна на 37 км тръби ще бъде извършена във времето от май до септември, като работите трябва да са приключили към средата на септември. Обектите са разположени в 15 районни общини: Подуене, Красно село, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Люлин, Възраждане, Надежда, Илинден, Връбница, Сердика, Овча купел, Изгрев, Младост, Студентски град. Рехабилитацията на топлопреносната мрежа ще доведе до спиране на топлата вода в определени участъци на столицата. Сроковете за спиране са с различна дължина, като на някои участъци, където ще се подменят главни магистрални топлопроводи стремежът е най-дългият срок да е около 40 дни. Такава беше и нормата преди три години при предишната рехабилитация на мрежата.<br /> <br /> Същевременно, за да се минимизира доколкото това е възможно неудобството за столичани от липсата на топла вода, паралелно с извършването на подмяната на тръбите ще бъдат изпълнени и неотложни ремонти на съоръжения в ТЕЦ &bdquo;София Изток&rdquo;, което налага спиране на централата в периода 15 -30 август. <br /> <br /> Графикът за ремонтните дейности е публикуван на интернет страницата на компанията www.toplo.bg и ще бъде периодично обновяван. Клиентите на компанията могат да направят справка за предстоящите ремонти и в кол-центъра на телефон 0700 11111<span class="skype_c2c_print_container notranslate">0700 11 11</span>, където от следващата седмица ще има автоматични съобщения за сроковете на спиране на топлата вода в различните квартали. &bdquo;Топлофикация София&rdquo; ще продължи да спазва законовите изисквания да уведомява своите абонати за ремонтите и спиранията на топлата вода минимум 15 дни предварително. <br /> <br /> За периодите на плановите годишни ремонти, които засягат отделните квартали, съобщения ще се публикуват и в месечните сметки, така че информацията да достигне персонално до всеки абонат. За времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения.<br /> <br /> &bdquo;Топлофикация София&rdquo; напомня на своите клиенти да не източват от топлия кран вода във времето на ремонта, за да не въртят излишни показания на топлия водомер. За да си гарантират спокойствие, хората могат да си затворят крана за топла вода в апартаментите и така да са сигурни, че няма да отчитат потребление.<br /> <div data-uiid="0" data-murl="https://pipe.skype.com/Client/2.0/" data-fp="{25F71451-8FE9-47B5-B735-165117FC9728}" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" style="left: 577px; top: 475.667px; display: none;" id="skype_c2c_menu_container" class="skype_c2c_menu_container notranslate"> <div class="skype_c2c_menu_click2call"><a target="_self" id="skype_c2c_menu_click2call_action" class="skype_c2c_menu_click2call_action" href="skype:+35970011111?call&amp;origin=%7B'agent'%3A'FFTB%2F7.3.16540.9015'%2C'browser'%3A'mozilla%2F38.0'%2C'fingerprint'%3A'%7B25F71451-8FE9-47B5-B735-165117FC9728%7D'%2C'uiid'%3A'0'%2C'number_type'%3A'SPNR'%2C'url'%3A'http%3A%2F%2Fwww.blitz.bg%2Ffckeditor%2Feditor%2Ffckeditor.html'%7D">Call</a></div> <div class="skype_c2c_menu_click2sms"><a target="_self" id="skype_c2c_menu_click2sms_action" class="skype_c2c_menu_click2sms_action" href="skype:+35970011111?sms&amp;origin=%7B'agent'%3A'FFTB%2F7.3.16540.9015'%2C'browser'%3A'mozilla%2F38.0'%2C'fingerprint'%3A'%7B25F71451-8FE9-47B5-B735-165117FC9728%7D'%2C'uiid'%3A'0'%2C'number_type'%3A'SPNR'%2C'url'%3A'http%3A%2F%2Fwww.blitz.bg%2Ffckeditor%2Feditor%2Ffckeditor.html'%7D">Send SMS</a></div> <div class="skype_c2c_menu_add2skype"><a target="_self" id="skype_c2c_menu_add2skype_text" class="skype_c2c_menu_add2skype_text" href="skype:+35970011111?add&amp;origin=%7B'agent'%3A'FFTB%2F7.3.16540.9015'%2C'browser'%3A'mozilla%2F38.0'%2C'fingerprint'%3A'%7B25F71451-8FE9-47B5-B735-165117FC9728%7D'%2C'uiid'%3A'0'%2C'number_type'%3A'SPNR'%2C'url'%3A'http%3A%2F%2Fwww.blitz.bg%2Ffckeditor%2Feditor%2Ffckeditor.html'%7D">Add to Skype</a></div> <div class="skype_c2c_menu_toll_info"><span class="skype_c2c_menu_toll_callcredit">You'll need Skype Credit</span><span class="skype_c2c_menu_toll_free">Free via Skype</span></div> </div>