Екип от столичното звено по сигурността помага на хората, пострадали от наводнението в Мизия, съобщават от община София. Работата на екипа се ръководи от директора на дирекция „Сигурност ” Красимир Димитров.
Аварийно-спасителното звено на общината разполага с оборудване и лодки и извозва хора в критичния район от домовете им. Експертите им помагат да стигнат до домовете и да си приберат важни документи и вещи от първа необходимост. Звеното на Столичната община се включва и в дейността на БЧК в разтоварването и раздаването на провизии и евакуацията. <br /> <br /> <br />