Безплатно да се паркира в паркингите при метростанциите при пътуване с валидна абонаментна карта. Това е сред предложенията, които ще гласува Столичният общински съвет на последното си заседание за годината.
Сред другите доклади в дневния ред е предложението на общинските съветници Вили Лилков и Владимир Кисьов да има 5% отстъпка за всеки, който плати такса смет авансово и цялата сума, която дължи за текущата година. Градският парламент ще разгледа и правилник за организацията на дейността на общинското предприятие &bdquo;Гробищни паркове&quot;.<br /> <br /> 10% средно увеличение на заплатите на районните кметове и кметските наместници в Столичната община е сред другите доклади в дневния ред, съобщава Дарик. Целта е постепенно районните кметове да получат повече дейности, с които да се занимават, защото сега имат известни лимити. Предстои да им бъде отпуснат лимит и за поддръжка на пътна мрежа, което в момента се случва на централно ниво. Районните кметове в момента преценяват какви дейности да извършват спрямо разполагаемите средства.<br /> <br /> На последното си заседание за годината, съветниците ще гласуват и предложението за преобразуване на бюджетно мероприятие &bdquo;Зоологическа градина София&quot; в Общински културен институт. Целта е да се утвърди статута на музей - разпоредител втора степен с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет /делегиран бюджет/.<br /> <br /> Съветниците ще гласуват днес и план сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. СОС ще разгледа и програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община.<br /> <br />