Заради плановите спирания на ЧЕЗ, в сряда.без електрозахранване ще останат 12 столични квартала, като най-много засегнати адреси ще има в Панчарево.
<u>Ето кои квартали ще останат без ток:</u><br /> <br /> <strong>Община ВИТОША</strong><br /> 09:00 - 16:30 ч. - Иван Сусанин: 72; Кедьр: 14, 14а; Мур: бл. 48; Пирин: №61; Родопски Извор: 66а; Синанишко Езеро: 27, 29; Фердинанд Урбих: 1<br /> <strong><br /> Община ИЛИНДЕН</strong><br /> 09:00 - 16:00 ч. - Света Троица/вълчо Иванов/: бл. 127 вх. В<br /> <strong><br /> Община ПОДУЯНЕ</strong><br /> 09:00 - 16:00 ч. - Лясковец: бл. 200 вх. В, Г, Д<br /> <br /> <strong>Община КРАСНО СЕЛО</strong><br /> 09:00 - 16:00 ч. - гр. ж. к. Гоце Делчев бл. 1Е вх. А, бл. 231, бл. 232<br /> <br /> <strong>Община КРЕМИКОВЦИ</strong><br /> 09:00 - 16:30 ч. - Гилица /челопечене/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 3, 6, 7, 8, 9, 9а, до 9а, бл. Помпа; Спортист: 1; Спортист /челопечене/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Яне Стоянов /челопечене/: 28<br /> <br /> <strong>Община ОВЧА КУПЕЛ</strong><br /> 08:30 - 16:30 ч. - кв. Овча купел;ул. Бързарица № 2;ул. Иван Радоев №1, 10, 10А, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32<br /> <br /> <strong>Община НАДЕЖДА</strong><br /> 09:30 - 15:30 ч. - Свобода: бл. 35 вх. А, вх. Б<br /> 10:15 - 13:15 ч. - ЦКС кв. Илиянци<br /> <br /> <strong>Община ВРЪБНИЦА</strong><br /> 09:15 - 16:00 ч. - Ломско шосе: 248; Околовръстен Път: 651г<br /> 08:30 - 16:30 ч. - ж. к. Надежда 6: бл. 621 вх. Б, вх. В<br /> 08:30 - 16:30 ч. - ж. к. Надежда 6: бл. 617 вх. А<br /> <strong><br /> Община ВЪЗРАЖДАНЕ</strong><br /> 09:00 - 16:00 ч. - Екзарх Йосиф: 9А, бл. ул. Княз Борис 156; Княз Борис I: 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135А, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 154А, 156, 158, 160, 160А, 162, 164, бл. КАЗИНО, маг. , маг. 1, маг. 2, маг. 6, магазин<br /> 09:00 - 16:00 ч. - Зона Б-19:бл. 15-16 вх. Б; ; Зона Б-5: бл. 6 вх. А; бл. 8 вх. Б; бл. 2 вх. А, вх. В, вх. Г; ; бл. 10 вх. А; бл. 12 вх. А; бл. 18 вх. В; ; Зона Б-18:бл. 1 вх. А; бл. 2; бл. 3; бл. 4; бл. 5; бл. 6; бл. 8; бл. 13;бл. 14<br /> <strong><br /> Община ИЗГРЕВ</strong><br /> 09:30 - 16:00 ч. - бул. Цариградско шосе БОДК бл. 30<br /> 09:15 - 16:00 ч. - бул Цариградско шосе/тракия/: 30, бл. Балкан<br /> <strong><br /> Община КРАСНА ПОЛЯНА</strong><br /> 09:15 - 16:30 ч. - 311-та/красна Поляна/: 1, 2; 313-та/красна Поляна/: 1, 2; 319-та/красна Поляна/: 1; Ботевград: 1, 2, 3, 5; Братска Дружба: 2, 3, 4, 5, 6, 8; Дръстър: 1, 11в, 2, 21б, 29, 38а; Лайбниц: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16б, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9; Несебър: 21, 21а, 21б, 22б, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39; Суходолска: 101, 101а, 101б, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107в, 107г, 107д, 109, 111, 113, 115, 119, 12, 121, 123, 125, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 97, 99<br /> <br /> <strong>Община МЛАДОСТ</strong><br /> 08:45 - 15:45 ч. - Младост 1: бл. 118 СОУ, 13, 21, ДО;Йерусалим 6<br /> 08:45 - 15:45 ч. - Йерусалим: 22; Младост 1: бл. 141<br /> 08:45 - 15:45 ч. - Митр. серафим Сливенски/г. же: бл. 142; Младост: бл. 144; Младост 1: 1, бл. 141, 143, 144, 145<br /> 08:45 - 15:45 ч. - Младост 1: бл. 7/до входа, 9, 9А, до бл. 25<br /> 08:00 - 16:00 ч. - ж. к.. Младост, бл. 32, вх. 9, 10<br /> <strong><br /> Община ПАНЧАРЕВО</strong><br /> 10:00 - 16:00 ч. - Акация/в. з. беликата/: 10, 9; Беликата: бл. вила, КВ. 11 парцел 11 имот 153, КВ. 35 УПИ V-468, ПИ 501, УПИ 19-452 КВ 33, УПИ VI-4 КВ. 19, УПИ ХІ-444 КВ. 33; Божур/в. з. беликата/: 8; Вилна Зона Беликата: 1, 2, бл. /ПИ XI-479, КВ. 34, АКАЦИЯ №5А, В 23 УПИ VІІ - 353 /вила/, В УПИ-ХХV имот. №324 К21, вила, вила №7, КВ 1 УПИ 3-3, КВ 14 П-Л 5, КВ 21 УПИ 18-333, КВ 27 УПИ ІІ, КВ 30 УПИ 10-423, КВ 32 УПИ 4-431, КВ 33 УПИ 1-567, КВ 33 УПИ 21-454, КВ 33 УПИ 3-451, КВ 34 УПИ 16-СНС, КВ УПИ ХПИ- 405, КВ. 21 парцел 26-325, ПАНЧАРЕВО В. З. БЕЛИКАТА УПИ-VІ-, парцел 9 КВ. 24, парцел XV-14 КВ. 1, ул. БЕЛИКАТА ДО НОВИЯ ВЕЦ, УПИ VІІІ -183 КВ. 12, УПИ ХVІІІ - 407 КВ. 29, УПИ 11-424 КВ. 30, УПИ 14-329, УПИ 19-16 КВ. 1, УПИ 2-155 КВ 14, УПИ 30-491 КВ. 34, УПИ 404-13 КВ 27, УПИ 5-345 КВ 22, УПИ 5-451 КВ. 33, УПИ 616 КВ 31, УПИ 7-416 КВ 30, УПИ IV-157 КВ. 14, УПИ IV-344 КВ. 22, УПИ IV-461 КВ. 33, УПИ V-337, КВ. 20, УПИ V-432 КВ. 34, УПИ VІ -306 КВ. 21, УПИ VІ-159 КВ. 14- УЛ НАРЦИС, УПИ VІІІ -183 КВ. 12, УПИ VІІІ - 566 КВ. 31, УПИ VІІІ-378 КВ. 26, УПИ XIII КВ. 13, УПИ XIII-166 КВ. 14, УПИ ІІ-470 КВ. 34, УПИ ІІІ -339 КВ. 20, УПИ ІІІ 386 КВ. 24, УПИ ІІІ-538, КВ. 37, УПИ ІІІ-643, КВ. 32, УПИ ІХ - 378 КВ. 76, УПИ Х-478, КВ. 34, УПИ Х. ІІ-168КВ. 13 КВ. ПАНЧАРЕВ, УПИ ХV - 406 КВ. 27, УПИ ХV КВ. 34, УПИ ХVІІ-332, УПИ ХVІІ-401 КВ. 27, УПИ ХІІ, КВ. 27, УПИ ХІІ-460, УПИ ХІХ -205 КВ. 15, УПИ ХХVІ-492 КВ. 34, УПИ ХХІІ-488, УПИ10-428 КВ. 32; Липа/в. з. беликата/: 1, 5; Люляк/30-та/: 3; Морава/в. з. беликата/: 8<br />