Главният архитект на Столична община Петър Диков издаде заповед на 20 март т.г. за одобрение на проекта за преустройство на сградата на бул. „Ген. Скобелев“ № 23 в София т.нар. "Военното НДК", съобщиха от Министерството на правосъдието.
Строителните и монтажните работи по преустройството на сградата за нуждите на Софийския районен съд и на Софийската районна прокуратура, могат да започнат след изтичане на 14-дневния срок за обжалване по реда на чл. 149, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.<br /> <br /> За цялостното преустройство на сградата, която е собственост на Министерството на правосъдието, Министерският съвет отпусна 10,7 млн. лв. с решение от 11 март т.г.<br /> <br /> Ремонтните дейности трябва да се осъществят от строителния Консорциум &bdquo;РСРП&ldquo; - София, който спечели обществената поръчка за проектиране и извършване на строително-монтажните работи на 6 декември 2012 г.<br /> <br /> <br />