Столичната "Топлофикация" напомня на своите клиенти, че в периода преди общото спиране на отоплението в столицата, имат възможност да поискат спиране на отоплението в сградата си.
За целта е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, на основание на което да бъде подадена заявка в обслужващия топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на един работен ден.<br /> <br /> Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.<br /> <br /> Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди общото спиране на отоплението в столицата може да започне, ако са изпълнени следните две условия - три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса Целзий и дългосрочна прогноза за трайно затопляне. До днес спиране на отоплението са поискали около 77 сгради - училища и бизнессгради. Препоръчваме на клиентите си при желание да спират отоплението в жилищата си чрез затваряне на термостатните вентили на радиаторите си.<br /> <br /> Предвид промяната на цената на топлинната енергия от 1 април 2013г. не се предвижда извънредно засичане на уредите за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите на клиентите, тъй като съгласно Наредбата за топлоснабдяване, при промяна на цената на топлинната енергия в рамките на сезона се прилага утвърдена Методика за изчисление на консумацията в отделните жилища. Доставената топлинна енергия в сградите ще бъде отчетена от общите топломери в абонатните станции./БЛИЦ<br />