Председателят на Градския съвет на БСП в София Калоян Паргов подписа споразумение за взаимодействие и сътрудничество с Движение „Модерна България“ в лицето на Борислав Цеков и представителя на организацията за столицата Петър Кичашки.
&bdquo;Водени от общата воля за реализиране на действен модел за съвместна работа на местно ниво с цел разширяване на обществено-политическата подкрепа за реализиране на социална и справедлива политика, за ефективна борба с монополите, гражданско участие и контрол върху органите на местна власт, отчитайки необходимостта от нова политика за София, която да даде тласък на социално-икономическото развитие и качеството на живот в столичния град. Убедени в нуждата от повече прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво, Градската организация на БСП-София и Движение &bdquo;Модерна България&ldquo;-София се споразумяха в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество&ldquo;, пише в документа. <br /> <br /> В него са отбелязани четири точки, по които партньорите ще си взаимодействат: <br /> <br /> 1. Да обединят своите обществено-политически усилия в борбата за социална справедливост и отстояването на правата на гражданите; <br /> 2. Да работят съвместно на политическо и експертно ниво за осъществяване на общински политики, насочени към подобряване на социално-икономическото развитие и качеството на живот в гр. София;<br /> 3. Движение &bdquo;Модерна България&ldquo; се ангажира чрез своите публични позиции и активност в гражданското общество да подкрепя и съдейства за разясняването и отстояването на управленските проекти на БСП-София и приоритетните теми и области, посочени в това споразумение;<br /> 4. БСП-София и Движение &bdquo;Модерна България&ldquo;-София изразяват воля да разгърнат своето взаимодействие и сътрудничество в предстоящите през 2015 г. местни избори чрез: <br /> <br /> - подкрепа за политиките и кандидатурите, издигани от БСП-София; <br /> - политическо и експертно съдействие в предизборната кампания от страна <br /> на Движение &bdquo;Модерна България&ldquo;-София; <br /> - включване на подходящи граждански кандидати от Движение &bdquo;Модерна <br /> България&ldquo;-София сред кандидатите, издигани от БСП-София. <br /> <br /> &bdquo;Това споразумение е важно, защото заедно можем повече. Така ще успеем да наложим по-сериозен институционален и граждански контрол върху Столична община&ldquo;, каза Калоян Паргов. <br /> <br /> &bdquo;Искам да благодаря на Градското ръководство на БСП в София и на председателите на райони, с които с нарастваща интензивност работим в последните години. БСП показа реална последователна воля за взаимодействие с граждански движения и непартийни организации&ldquo;, каза Борислав Цеков.<br />