Суперробот оперира по гласова команда. Той е част от интегрирано оборудваните операционни зали в Университетската болница „Св. Иван Рилски” в София, съобщиха от лечебното заведение. Чрез новата система се постига златният стандарт на най-съвременното технологично решение при опериране на пациентите, съхранение и предаване на информация, както и за провеждане на обучителни курсове и конференции, поясниха оттам.
Управлението на цялата инсталирана апаратура става чрез единствената по рода си в България система за интеграция на операционни зали. Тя е последно поколение платформа за контрол на ендоскопска апаратура, навигационни системи, микроскопи, операционни маси и лампи. Системата осъществява пренос и архивиране на данни с висока резолюция и предлага персонализиране на управлението на всички интегрирани апарати, гласово управление, видеоконферентна връзка с двупосочен пренос на видеоданни при операции на живо по време на курсове и презентации.<br /> <br /> Същевременно тя осигурява синхронизацията на образи от навигационната система и 3D рентгеновия апарат, като по този начин повишава многократно прецизността и на двата апарата. Интегрираното по този начин оборудване позволява да се извършват дори най-сложните технически интервенции. Операциите могат да се наблюдават в реално време на екран.<br /> <br /> Мобилен 3D рентгенов апарат последно поколение за интраоперативна образна диагностика позволява изграждане на 3D образ на анатомичните структури на пациента. Ултразвуковият аспирационен нож за микрохирургия пък представлява многофункционален апарат за резекция на меки тъкани и кости с възможност за рязане без загуба на кръв при всички микрохирургични операции. <br />