Заявление за издаване на лиценз за търговия с ток е подала "Топлофикация София" до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От сайта на регулатора става ясно, че искането ще бъде разгледано на 20 април.
ТЕЦ-София отговаря на изискванията за търговец на електроенергия и има нужната техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с ток, пише в подаденото заявление. След съответно обучение ТEЦ-София ще има и необходимия квалифициран персонал, който да договаря количества и цени по сделките с електроенергия, за изследване на характеристиките на енергийното потребление на големи индустриални компании, както и да изготвя графици и портфейли от договори за нуждите на конкретни клиенти.<br /> <br /> От дружеството са изготвили бизнес план, според който се очаква ръст на приходите от продажби на ток до 2020 г. ТЕЦ-София се готви да продава ток, произведен от когенерацията му, на свободния пазар от началото на 2017 г.&nbsp;/БЛИЦ