Продължава работата за отстраняване на аварията, заради която беше спряно топлоподаването в няколко столични квартала днес, съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София“ ЕАД.
Аварийните екипи бяха затруднени от активния трафик на мястото на пробива (ул. „Дойран“ по трасето на два тролейбуса), паркираните автомобили, които трябваше да бъдат преместени и необходимостта да се извършват изкопни работи в частен имот.

Работата по отстраняване на авариралия участък от главния топлопровод ще продължи и през нощта, като екипите ще работят без прекъсване до възстановяване на топлоподаването. Съгласно нормативната уредба аварията следва да бъде отстранена до 48 часа, като в рамките на посочения срок компанията не дължи на потребителите обезщетение за недоставена топлинна енергия.

Дружеството полага всички необходими усилия, за да възстанови и нормализира отоплението и топлата вода към засегнатите квартали във възможно най-кратки срокове. „Топлофикация София“ ЕАД поднася най-искрени извинения на клиентите за създаденото неудобство.