„Топлофикация София” пусна първата електронна обществена поръчка и стартира прилагането на европейския модел за процедури по Закона за обществените поръчки, съобщиха от пресцентъра на дружеството.
В присъствието на комисия, назначена от изпълнителния директор на &bdquo;Топлофикация София&rdquo; и представители на фирмите - участници днес чрез специализираната платформа бяха отворени подадените оферти за участие в първата обществена поръчка по електронен път. <br /> <br /> Предметът на поръчката е &bdquo;Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на &quot;Топлофикация София&quot; ЕАД&rdquo; с шест обособени позиции. Документи за участие са подали седем фирми. Всички участници, присъствали на първата електронна обществена поръчка, имаха възможност да се запознаят непосредствено с механизма на действие и етапите при провеждането. <br /> <br /> В първия етап комисията отвори офертите със задължителните според изискванията документи, а след това пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците по отделните позиции. Практически цялата процедура по провеждането на обществената поръчка може да бъде проследена онлайн от всички участници след съответната регистрация в електронната платформа, ако те не искат да присъстват на процеса лично.<br /> <br /> Предимството на електронните обществени поръчки е възможността максимален брой фирми да подадат по електронен път документите си за участие в процедурата и след това онлайн да проследят всички предвидени от закона стъпки в системата на обществената поръчка - отварянето на офертите и класирането. <br /> <br /> За целта е необходимо всеки участник да се регистрира в специализираната електронна платформа и да стартира участието си. Електронното обработване на документацията е гаранция, че всички участници са равнопоставени. <br /> <br />