Голяма част от центъра на София остава без топла вода. Спирането се налага поради изместване на газопровода, който захранва един от основните топлоизточници в столицата -ТЕЦ „София” и е свързано с изграждане трасето на Северна скоростна тангента на територията на Столична община от Агенция „Пътна инфраструктура” по оперативна програма „Регионално развитие”.
&nbsp;От &bdquo;Топлофикация-София&rdquo; припомнят на своите клиенти, че ще бъде спряно топлоподаването в сградите, намиращи се в периметъра на: бул. &bdquo;История славянобългарска&rdquo;, ул.&rdquo;Заводска&rdquo;, ул. &bdquo;Индустриална&rdquo;, ул. &bdquo;Владайска река&rdquo;, бул. &bdquo;Данаил Николаев&rdquo;, ул. &bdquo;Проф. Милко Бичев&rdquo;, бул. &bdquo;Евлоги и Христо Георгиеви&rdquo;, бул. &bdquo;Янко Сакъзов&rdquo;, ул. &bdquo;Кракра&rdquo;, ул. &bdquo;Шипка&rdquo;, ул. &bdquo;Сан Стефано&rdquo;, ул. &bdquo;Проф. Фритьоф Нансен&rdquo;, бул. &bdquo;Патриарх Евтимий&rdquo;, бул. &bdquo;Христо Ботев&rdquo;, ул. &bdquo;20 април&rdquo;, бул. &bdquo;Македония&rdquo;, бул. &bdquo;Ген.Е.И. Тотлебен&rdquo;, ул. &bdquo;Йоаким Кърчовски&rdquo;, ул. &bdquo;Българска морава&rdquo;, ул. &bdquo;Партений Нишавски&rdquo;, бул. &bdquo;Ген. М.Д. Скобелев&rdquo;, бул. &bdquo;Александър Стамболийски&rdquo;, бул. &bdquo;Константин Величков&rdquo;, бул. &bdquo;Сливница&rdquo;, ул. &bdquo;Крум Стоянов&rdquo;, ул. &bdquo;Никола Михайловски&rdquo; и бул. Рожен&rdquo;. <br /> <br /> В дните преди спирането компанията ще предприеме необходимите технически действия, за да ограничи максимално периметъра на засегнатия район, като използва всички възможности за прехвърляне на клиенти към останалите топлоизточници в София. Екипите на дружеството имат пълна готовност да възстановят нормалното топлоподаване веднага след приключването на строително-монтажните работи по изместването на газопровода.<br /> &nbsp;