Контейнери за смет с монтирани датчици, които изпращат сигнал на боклукчийския камион, когато се напълнят, ще бъдат предоставени на 1000 домакинства в София, информира "Монитор".

Това предвижда пилотен проект на Столичната община. Умните кофи ще са за събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци. Те са предназначени за хора, които живеят в къщи в крайградски райони. Затова ще бъдат предоставяни на домакинства от Банкя и кварталите в район „Витоша“ като „Драгалевци“, „Симеоново“, „Бояна“.

Специален софтуер ще отчита движението и количествата на генерираните отпадъци, както от всяко домакинство, така и общо постъпилия за преработка боклук. Чрез софтуера ще бъде възможно и проследяването на резултатите от оползотворяването на отпадъците и определянето на оптимални маршрути на сметоизвозващите камиони.

Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските райони, за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални контейнери по системата „от врата на врата“, която е широко разпространена в редица европейски страни, обясниха от Столичната община. С изваждането на този биоотпадък от потока ще се намали количеството на битовите отпадъци и ще се увеличи процентът за оползотворяване, смятат още от кметството.

В проекта е включена и схема за събиране и рециклиране на излезлите от употреба  гуми. Те са източник на сериозно замърсяване за околната среда, тъй като не подлежат на естествено разлагане, а при горене замърсяват въздуха. В същото време, значителният ръст на автомобилния парк води до непрекъснато повишаване на количествата от изхвърляни гуми.

Затова се планира да се създаде система на доброволно донасяне и рециклиране на излезли от употреба гуми. Ще бъде разработена интерактивна карта с отбелязани всички регламентирани площадки и обекти, където гражданите могат да оставят доброволно и безвъзмездно старите си гуми. Събирането ще се извършва на кампаниен принцип два пъти в годината, при смяна на сезонните гуми.

Ще бъде закупен мобилен шредер за гуми, който ги надробява до чипс и по този начин събраните гуми ще бъдат подготвени за рециклиране.