Заради прогнозирано от Института по метеорология замърсяване на въздуха в столицата, просветният министър Красимир Вълчев разпореди на директорите на училища днес и утре да предприемат мерки за опазване на здравето на учениците.
 
Те трябва да уведомят родителите чрез интернет страницата на училището или по друг начин за очакваните критични стойности във въздуха.
 
По преценка на родителя децата, които имат хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от училище. Тези заболявания, обаче, трябва да са вписани в личната амбулаторна карта на детето, за да бъдат извинени отсъствията им.