До края на годината Столичната община започва налагане на ипотеки за лошо стопанисвани сгради, обявени за недвижима културна ценност. Това съобщи главният архитект на София Здравко Здравков.
 
Ако собственикът е глобен три пъти за бездействие при опазването на имота, общината ще го ремонтира за собствена сметка. Официално предупреждение вече е изпратено до един от собствениците на „Захарна фабрика“, но засега ще им бъде наложена глоба от 200 хил. лв.
 
Собственикът е подал възражение и е изразил готовност да започне реставрация. Отношението на различни собственици през годините към имота, обявен за недвижима културна ценност е причина за неговата разруха. Предишните собственици получават три глоби – една от 50 хил. лв. и две от 100 хил. лв. В края на 2016 г. със „Захарна фабрика“ се сдобива най-новият й стопанин – „Недвижими имоти София“. През август тази година на свой ред фирмата получава покана от Столичната община да започне реставрация на комплекса. Предупреждението гласи, че ако това не стане в определения срок, имотът ще бъде ипотекиран и ремонтиран, съгласно закона.
 
„Тези предписания не са изпълнени. Установено е на 24 август, че не са изпълнени. Предстои да направим един протокол и да пристъпим към нова санкция. Съответно в закона вдигнахме санкциите от 100 на 200 хил. лв. на юридически лица, така ще бъде наложена най-високата санкция“, обясни пред БНТ Здравко Здравков.
 
Фирмата собственик на по-голямата част от сградите в „Захарна фабрика“ твърди, че на 24 август е изпратила отговор до Столичната община, в който разяснява какви действия са предприети във връзка с поканата за доброволно изпълнение. На 20 август настоящият и предишният собственик се договарят за прехвърлянето на правата на реставрационен проект. Малко преди продажбата на комплекса той е одобрен от Министерството на културата. Остава да получи зелена светлина и от Столичната община.
 
Ако бъде реализиран, в „Захарна фабрика“ ще видим спортен, културен и търговски център. Междувременно в Общината мислят как да поощрят добросъвестните собственици на недвижими културни ценности.