Продължава миенето на улици по карета в централните райони по изготвен график. По време на дейността от 7.30 ч. до 16.30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането на улиците, попадащи в съответните зони /карета/. За същия времеви период ще бъдат закривани участъците от „Синя /Зелена/ зони" и „Служебен абонамент", а гражданите ще бъдат уведомявани предварително.
Фирмите, ангажирани с дейностите по миене, ще осигурява поставянето на съответните знаци по временната организация на движението според съгласувания график. Столична община моли собствениците и водачи на превозни средства доброволно да преместят автомобилите си в интервала от 7.30 ч. до 16.30 ч., за да може миенето да се извършва по-бързо и качествено. Оставените в съответните зони автомобили ще бъдат принудително премествани на съседни улици. <br /> <br /> <u>14 юли (понеделник) </u><br /> бул. &bdquo;Александър Стамболийски&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до пл. &bdquo;Св. Неделя&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Княз Борис I&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Лавеле&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Лом&ldquo; - от ул. &bdquo;Лавеле&ldquo; до бул. &bdquo;Александър Стамболийски&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Св. София&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Позитано&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; до бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Позитано&ldquo; - бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; <br /> <br /> <u>15 юли (вторник) </u><br /> ул. &bdquo;Средна гора&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Странджа&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от ул. &bdquo;Опълченска&ldquo; до ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от ул. &bdquo;Опълченска&ldquo; до ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Опълченска&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> <br /> <u>16 юли (сряда) </u><br /> ул. &bdquo;Антим I&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Софроний Врачански&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; до бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; до бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; <br /> <br /> <u>17 юли (четвъртък) <br /> </u> ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Стефан Стамболов&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Балкан&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Чипровци&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; <br /> <br /> <u>18 юли (петък) <br /> </u> ул. &bdquo;Княз Борис I&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Георг Вашингтон&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Екзарх Йосиф&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; <br /> ул. &bdquo;Трапезица&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; <br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo;