Продължава миенето на улици по карета в централните райони, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
По време на дейността от 14 до 18 юли от 7.30 до 16.30 часа се забранява движението, престоят и паркирането на улиците, попадащи в съответните зони. За същия времеви период ще бъдат закривани и участъците от &bdquo;Синя (Зелена) зона&quot; и &bdquo;Служебен абонамент&quot;.<br /> <br /> Фирмите, ангажирани с дейностите по миене, ще осигурява поставянето на съответните знаци по временната организация на движението според съгласувания график.<br /> <br /> Общината моли собствениците и водачи на превозни средства доброволно да преместят автомобилите си в интервала от 7.30 часа до 16.30 часа, за да може миенето да се извършва по-бързо и качествено. Оставените в съответните зони автомобили ще бъдат принудително премествани на съседни улици.<br /> <br /> <u><strong>График:</strong></u><br /> <br /> <u>14 юли (понеделник)</u><br /> <br /> <em>бул. &bdquo;Александър Стамболийски&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до пл. &bdquo;Св. Неделя&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Княз Борис I&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Лавеле&ldquo; - от ул. &bdquo;Позитано&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Лом&ldquo; - от ул. &bdquo;Лавеле&ldquo; до бул. &bdquo;Александър Стамболийски&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Св. София&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Позитано&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; до бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Позитано&ldquo; - бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo;<br /> </em><br /> <u>15 юли (вторник)</u><br /> <br /> <em>ул. &bdquo;Средна гора&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Странджа&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от ул. &bdquo;Опълченска&ldquo; до ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от ул. &bdquo;Опълченска&ldquo; до ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Опълченска&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;</em><br /> <br /> <u>16 юли (сряда)</u><br /> <br /> <em>ул. &bdquo;Антим I&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Софроний Врачански&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; до бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от ул. &bdquo;Отец Паисий&ldquo; до бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo;</em><br /> <br /> <u>17 юли (четвъртък)</u><br /> <br /> <em>ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Стефан Стамболов&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo; до бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Балкан&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Чипровци&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Братя Миладинови&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo;</em><br /> <br /> <u>18 юли (петък)</u><br /> <em><br /> ул. &bdquo;Княз Борис I&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Георг Вашингтон&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Екзарх Йосиф&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Пиротска&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo;<br /> ул. &bdquo;Трапезица&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; - от бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; до ул. &bdquo;Цар Симеон&ldquo;<br /> бул. &bdquo;Тодор Александров&ldquo; - от ул. &bdquo;Цар Самуил&ldquo; до бул. &bdquo;Княгиня Мария Луиза&ldquo; <br /> Столичен инспекторат осъществява контрол по извършване на дейността.<br /> </em><br /> <br />