Над 59 800 седмокласници се очаква да се явят на националното външно оценяване по математика. Те ще работят по Вариант I, който бе изтеглен в МОН, пише Монитор

Изпитът започва в 9 часа и ще продължи 150 минути. В рамките на 2 часа и половина учениците трябва да се справят с 23 задачи. 18 задачи от тях са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен.

Седмокласниците имат и  2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен). На тях от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение.

Последните 3 задачи са пък с разширен свободен отговор. На тях седмокласниците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

Максималният брой точки от теста е 100.

Днес за първи път се провежда и национално външно оценяване по математика за 10-и клас.