По около 1200 нови столичани се регистрират всеки месец. Това показва справка в регистрите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и МВР, цитирана от в. Монитор.

Според цифрите само за последния месец в столицата по настоящ адрес са се регистрирали 1168 души, а са се дерегистрирали 1253-ма. Предполага се обаче, че втората цифра е на хора, които просто са сменили настоящия си адрес с постоянен.

Данните сочат, че от близо 3-милионна София едва 1 294 792-ма души имат постоянен адрес към юли месец 2018 година. Това означава, че половината граждани на столицата не могат да използват административни услуги, както и че не плащат местните си данъци и такси в софийската община. Това те могат да правят само и единствено в родните си места, където са регистрирани по Закона за гражданската регистрация.

Неудобство за тях е и плащането, както и правенето на справки към НАП за налозите към държавата. Това те могат да правят само в териториалните дирекции на приходната агенция по постоянен адрес. Въпреки че подобна пречка би била лесно преодолима с въвеждането на е-правителство, то все още човек не може да заплати налозите си на произволно гише на НАП, защото се води в различна област от тази, в която живее в момента.

Други 1 267 759 пък са с настоящ адрес в София, на който дадено лице може да бъде намерено. Той е различен от постоянния му адрес и служи единствено за кореспонденция. Такъв имат основно хората, които живеят за по-дълъг период от време в даден град, в случая в столицата.

Много хора не сменят адресите си заради административни пречки. Предвижда се това нещо да отпадне след 2018 година и да не са необходими купища документи за прехвърлянето на адреса. Това ще стане с въвеждането на електронната идентификация и с надгражденето на регистрите на ГРАО, включително свързването им с имотния регистър. Така всеки гражданин ще може с няколко клика да си смени настоящия адрес.

Някои общини и в момента поддържат такава възможност, макар качеството на електронните услуги да е доста спорно. Ако сме под наем, е нужно съгласие на собствениците – то също може да бъде дадено онлайн. При собствено жилище, проверката в имотния регистър и сега може да става автоматично в доста случаи, но отново това става трудно.