До края на април в Столичния общински съвет ще бъде внесена актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и планът за действие към нея.

Това заяви зам.-кметът на София по екология Йоана Христова по повод решението на Съда на Европейския съюз, който осъди България заради системно мръсния и опасен въздух в страната.

"Ние от доста време работим по посока качеството на атмосферния въздух, намаляване нивата на финните прахови частици. Вече изпълняваме част от тези мерки, в това число и миенето на улици, озеленяването и разработването и продължаващата работата по третия лъч на метрото", обясни тя.