Куп нарушения е открила проверка на Софийска градска прокуратура в затвори в столицата. Най-честите нередности, констатирани от прокурорите са: наличие на забранени вещи, пропуски в документацията на контролно-пропускателните пунктове, липса на мотиви при издаване на заповеди за поощрения на лишени от свобода, противоречива практика за издаване на заповеди за налагане на наказания, при наличие на еднакви провинения, нарушения при противопожарната безопасност.
Проверката е била внезапна. Тя е извършена в Централния софийски затвор, ЗЗОТ &bdquo;Казичене&ldquo; и ЗЗОТ &bdquo;Кремиковци&ldquo; в периода 9-13 март, съобщиха от СГП.<br /> <br /> Като резултат от направените констатации, прокурорите са отправили към министъра на правосъдието Христо Иванов следните препоръки:<br /> <br /> 1. Мотивиране на заповедите за налагане на дисциплинарни наказания/награди от издаващите ги длъжностни лица с оглед недопускането на отмяната на административните актове по съдебен ред.<br /> <br /> 2. Забрана за вътрешни временни преграждения на килиите, с оглед недопускане на затрудняване на видимостта в килиите;<br /> <br /> 3. Засилване на мерките за охрана с оглед недопускане на пренасяне на забранени предмети в тях &ndash; мобилни телефони, хладни оръжия, наркотични вещества; Следва да се увеличи и числеността на охраната в тези места за лишаване от свобода;<br /> <br /> 4. Противопожарно обследване на помещенията, обитавани от лишени от свобода и мерки за пожарна безопасност.<br /> <br /> В шестмесечен срок министърът на правосъдието следва да уведоми административния ръководител на СГП за изпълнението на така отправените препоръки.<br /> <br />