КФН не е орган, който регулира ползването или неползването на Сребърния фонд. Той се управлява от специален съвет, начело с финансовия министър. “Лично за мен Сребърният фонд не би трябвало да бъде пипан по никакъв начин. Това е гаранция за бъдещите пенсионери, която трябва да бъде умножавана постепенно”, заяви пред bTV Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор.
Според него Сребърният фонд е създаден, за да гарантира пенсионните доходи, но в никакъв случай да ги подсигури на 100%. <br /> <br /> В България до 97-ма година е имало задължително застраховане за всички видове имущества &ndash; частни и държавни. Въпрос на финансова култура е днес тази практика да бъде възстановена, смята Мавродиев. <br /> <br /> Според него, съществуват и смесени модели на застраховане, където и държавата участва &ndash; под формата на създадени катастрофични пулове. Такава практика има в Испания. По този начин се гарантира изплащането на значителни суми при евентуални катастрофични събития. В Швейцария пък има задължителна застраховка за пожар. <br /> <br /> В момента дори при доброволните застраховки застрахователната сума не е толкова голяма. Движи се между 0,2 до 0,4%. Ето защо е въпрос на застрахователна култура да се отделят тези суми и да се застрахова имуществото. <br /> <br />