С промяна в наредба се урежда редът, по който преди продажбата на автомобил собственикът може да подаде заявление за запазване на табелите с регистрационния номер на колата и да ги ползва за регистрацията на друго превозно средство от същата категория.

Това е записано в проект за промяна на наредба от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на автомобили.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Номерата на колите, които се движат само с електрическа енергия ще са със зелени букви и цифри на бял фон, пише също в проекта.

Ще се предвиди, че при промяна на собствеността на превозното средство в случаите на прекратена регистрация няма да се извършва информационен обмен между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.