Общинските съветници от Благоевград върнаха официално на наследниците на един от най-известните земевладелци в Благоевград до 40-те години Ибрахим Митушев Саидов - шивача Саид и брат му Едип, 24 имота в землището на село Българчево, с обща площ 809,035 декара.
Предложението за решение бе вкарано буквално &ldquo;на пожар&rdquo; като извънредна точка от дневния ред от Комисията по развитие на селските райони и Комисията по приватизация, след като наследниците на шивача спечелиха, дело в Страсбург срещу отказа на Общинска служба &ldquo;Земеделие&rdquo; да им възстанови земите. Ако до края на април местният парламент не се бе произнесъл, общината я грозеше финансова санкция от над 120 000 евро, други над 500 000 евро трябваше да плати държавата на фамилията на Саидов, според решението на съда в Страсбург, твърди &ldquo;Струма&rdquo;.<br /> <br /> Делото бе заведено от Едип Ибрахимов Митушев, който е син на починалия през 1945 г. Ибрахим Митушев Саидов, а причината да потърси правата си в Европейския съд е решение на Районен съд - Благоевград, с което е отказано да му възстановят 809 дка от общо 1046.5 декара земи в землището на Българчево. Решението на съда е базирано на становище на Общинската поземлена комисия в Благоевград, която през 1994 г. е постановила отказ за възстановяване правото на собственост на наследниците на Саидов с мотив, че собствеността на имотите не е уредена и противоречи на изселническата спогодба между България и Турция от 1926 г., поради това че с част от тези имоти е налице разпореждане след 1920 г., както и че към датата на постановяване на решението от административния орган са налице спорове за материално право с други лица.<br /> <br /> Възстановяването на земите на фамилията на шивача Ибрахим Саид може да се превърне в прецедент, който да доведе до лавина от искове в Страсбург на потомци на турци, напуснали пределите на България след освобождението, и то на фона на неуредените обезщетения на българските бежанци от Турция през същия период, коментират юристи.<br />