Проверка на природозащитни организации и хора от ДАГ в Природен парк Витоша показа, че на собственика на лифтовете на Витоша - „Витоша ски” – е разрешено отсичане на горната част на 19 морени, за да не пречат на скиорите. Вместо това обаче той незаконно е прокарал цял ски път през каменен сипей. Ски пътят свързва Синята писта и писта „Витошко лале”. Над 100 огромни скали са изкопани и разпръснати по протежението му.

Според Плана за управление на Природен парк Витоша от 2004 г. взривяването на скална маса е забранено. Беше установено навлизане на тежка техника – багери, булдозер и камиони, което също е забранено. От писта „Витошко лале” без никакво разрешение с тежка техника са изровени скали, които са натрупани от двете страни по протежението на пистата. Унищожени са тревни и хвойнови местообитания.
Представители на Държавна агенция по горите заявиха, че всичко, което е извършено на терен, е неправомерно, защото е направено без разрешение от Държавно горско стопанство – София. То стопанисва земята от държавния горски фонд, която е разорана за строителството на ски пътя, както и на земята, върху която е просечена пистата „Витошко лале”.
Проверката на Витоша беше направена от коалиция от 30 неправителствени организации «За да остане природа в България» съвместно с представители на Държавна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – София, Държавно горско стопанство – София, Дирекция на Природен парк Витоша, Шесто РПУ на МВР.
Коалицията „За да остане природа в България” ще продължава да настоява всички институции да вземат отношение по случая и да изяснят какви действия предприемат за преустановяване на закононарушенията. Сред тези институции са Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Столична, Районна прокуратура – София.
Природозащитниците подготвят жалба до Европейската комисия заради допуснато разрушаване на местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000 и липса на реакция от компетентните държавни институции. /БЛИЦ