419 600 лв. ще бъдат вложени в изграждането на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в Луковит по Оперативна.
Това съобщи кметът на 10-хилядния град на река Златна Панага Петър Нинчев.  Според него проектът ще се прави с пари от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Водеща организация е Община Луковит. Проектът е с продължителност 18 месеца. Водещата му цел е да подобри екологичното състояние на р. Златна Панега. Гергана Димитрова /БЛИЦ