Студентският съвет (СС) при Софийския университет излезе с декларация на сайта си, в която призова към помирение поддръжниците на окупацията - "Ранобудните студенти", и нейните противници, както и към ненасилие между студентите в бъдещото развитие на събитията.
&quot;Ситуацията за всички е вече достатъчно напрегнатата и конфликтна. Ние разбираме гражданските основания на окупиращите, но смятаме, че каквато и да е промяна в обществото може да се случи единствено след предшестващи дебат и постигнат обществен консенсус. А такива нямаше и до днес няма &ndash; както сред студентите и академичната общност, така и сред обществото.<br /> <br /> От самото начало Ранобудните не проявиха усет за ситуацията, разчитайки, че с ескалация на действията си ще спечелят нужната подкрепа, докато всъщност възпрепятстваха учебния и работния процес на своите колеги и преподаватели&quot;, се казва в позицията.<br /> <br /> Студентският съвет е категоричен за окупацията, че не това са стъпките, чрез които ще се стигне до заявените краткосрочни и дългосрочни резултати.<br /> <br /> Студентският съвет не подкрепя действията по окупиране на Ректората. Според членовете му окупацията е предпоставка за разединение и конфронтации вътре в студентската общност, докато българската нация се нуждае в момента от обединение.<br /> <br /> Те припомнят, че е блокиран учебният процес на над 14 000 студенти, което нарушава едно от техните основни човешки права./БЛИЦ <br /> <br />