От февруари 2010-а до 2011 година бедността в България е нараснала с 2%. Обеднява градското население, което е по-силно засегнато от безработицата и намалените доходи. Това сочи изследване на Световната банка и институт "Отворено общество".
Глобалната икономическа криза от 2009-2010 година е ударила българските домакинства главно чрез пазара на труда и увеличената безработица и намаленото работно време.<br /> <br /> Въпреки че кризата е предизвикала значително намаляване на брутния вътрешен продукт, България е успяла да намали най-тежките последици за жизнения стандарт на хората благодарение на адекватната си политика за социална защита, пише в доклада на Световната банка.<br /> <br /> Данните от проучванията направени в 2400 домакинства сочат, че хората са усетили влиянието на кризата основно чрез заетостта и доходите. Същевременно семействата са затегнали коланите, като са ограничили битовите си разходи, разходите за храна, както и инвестиции за превантивни грижи и образование.<br /> <br /> Българите са възприели стратегията да компенсират намалените доходи с повече работа, но да го направят са успели само високообразованите.<br /> <br /> В доклада се посочва, че кризата не е променила съществено профила на бедност. Домакинствата с най-голям риск от бедност са тези, в които главата на домакинството е безработен, тези, в които няма образование, както и домакинствата на самотните майки и многодетните семейства.<br /> <br />