Със заповед на кмета на район „Нови Искър” Даниела Райчева е сформиран кризисен щаб с цел превенция и защита на населението и имуществото при бедствия и наводнения на територията на района. Председател на щаба е кметът на район „Нови Искър”, а негови членове и координатори са кметовете на дванайсетте населени места на неговата територията, както и дейни жители на град Нови Искър, които ще отговарят за петте квартала на града.
При необходимост следва да се прилага план за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности. Реакцията на щаба ще бъде в рамките на 15 минути в работно време и до 90 минути за извън работните дни. В случай на нужда оперативният център на кризисния щаб ще бъде ритуалната зала на районната администрация, от където ще се ръководят локализационните действия, спасителните и защитни мероприятия.<br /> <br /> При нужда информирането и оповестяването на населението ще се осъществява чрез националните и локални медии, системата за ранно оповестяване &bdquo;ЛАСО-Язовир&quot;, телефони, мобилните средства на РУП - гр. Нови Искър и чрез кметовете на отделните населени места.<br /> <br />