Споразумение за сътрудничество с Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2010-2011 г. е подписал министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев в Копенхаген, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Клаузите на договора предвиждат СЗО да предостави 520 хил. щатски долара за техническа и експертна помощ за подпомагане на реформите в здравеопазването в България. Двете страни ще си сътрудничат по въпросите на здравната политика, финансирането на здравеопазването и предоставянето на здравни услуги.<br /> <br /> В съответствие с националните здравни приоритети на България ще се работи в насока подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги. Ще се търси намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести и засилване на здравната промоция и превенция на незаразните болести. Част от важните въпроси, по които ще се търси съдействие, са още оптимизирането на организацията и подготовката за извънредни ситуации в здравеопазването, бедствия, кризи и минимизиране на тяхното социално и икономическо въздействие. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />