Срещу увеличението с над 30% от кметството обещават по-здравословно хранене в забавачниците.
Таксите за детска ясла и градина в Добрич бяха увеличени на 50 лева месечно с решение на общинския съвет днес. Досега месечно родителите плащаха по 37,73 лева за забавачка. Премахнаха се и облекченията, от които досега се ползваха от родители, които сами отглеждат детето си. <br /> <br /> Сега вече облекчението от 50 % ще важи само за деца, които не са припознати, за деца на починали родители или с родител, лишен от родителски права. <br /> <br /> Въвежда се такса от 30 лева, ако децата не посещават детска ясла или градина без уважителни причини. <br /> <br /> Повишението на таксите от кметството аргументираха с повишените цени на горива и с подобряване на храненето. Разработено ново меню, което е съгласувано с РИОКОЗ, предвижда използване на замразени зеленчуци, повече плодове и прясно замразено агнешко, телешко и свинско месо към предлаганите сега пилешко и риба. <br /> <br /> С увеличението на таксите частта от разходите за дете в забавачките, която родителят поема е 14,6 процента, посочи кметът Детелина Николова. <br /> <br /> <b>Станислава Георгиева, БЛИЦ</b>