Родни тарикати са завъртели желязна схема за прилапване на лесни пари от обществени поръчки, като използват инвалиди за своеобразна примамка, съобщава „Монитор”. Порочната практика се разиграва благодарение на действащите от октомври миналата година нови правила, при които търговете се възлагат преференциално на фирми на хора с увреждания, без изобщо да се поставят критерии за финансово състояние, технически възможности и квалификация.
Така &bdquo;изобретателни&rdquo; предприемачи регистрират фирми на името на инвалиди, което им гарантира победа при търга, без значение дали имат нужните опит и кадри за съответната работа. После прибират печалбата само за себе си, а хората с увреждания, които е трябвало да бъдат стимулирани през обществените поръчки, се оказват само в ролята на &bdquo;мюрета&rdquo; и не получават нито лев.<br /> <br /> Вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев вече е идентифицирал проблема и умува над мерки, с които да се пресекат схемите. <br /> <br /> &bdquo;Част от публичните средства, които са заделени, за да подпомогнат икономически активните хора с увреждания, в действителност се преливат към стопански субекти, за които не е доказано, че са създадени от такива лица&rdquo;, посочва той като &bdquo;обосновано предположение&rdquo; в писмен отговор на депутатски въпрос, поставен му от Петър Славов от РБ. И подчертава, че основание за такова заключение дава лавинообразното нарастване на регистрациите на фирми на хора с увреждания през последните месеци. <br /> <br /> Само от октомври миналата година насам са се появили нови 147 такива предприятия при положение, че за цели пет години преди това са регистрирани едва 121, показва изнесената от Дончев статистика. <br /> <br /> &bdquo;Това е индикатор, че освен утвърдените предприятия на хора с увреждания, с цел лесен достъп до обществени поръчки се регистрират множество нови фирми, покриващи формално изискванията за минимален брой заети лица, без гаранции, че доходите от запазените поръчки отиват точно за тези лица&rdquo;, подчертава още вицепремиерът.<br /> <br /> В отговора си той отделя специално внимание на необходимите стъпки за пресичане на схемите, действащи на ръба на закона. &bdquo;Решението е в незабавни мерки за промяна в режима за възлагане, който сега допуска участие на лица, без да са доказали възможности за изпълнение на поръчката. Така ще се позволи на преден план да излязат старите и утвърдени предприятия на хора с увреждания с доказан капацитет и възможности&rdquo;, категоричен е Дончев. <br /> <br /> Той подчертава, че Министерският съвет вече е предложил на депутатите да приемат в спешен порядък законодателни промени в тази посока. В по-дългосрочен план се предвижда промяна на цялата концепция за възлагане на обществени поръчки на предприятия на хора с увреждания, като ще се залага на гъвкав подход, пояснява още вицепремиерът. Правилата щели да залегнат в изцяло нов Закон за обществените поръчки, който предстои да бъде написан. <br /> <br /> &bdquo;При ниските стойности и за самите възложители ще бъдат предвидени стимули да запазват поръчки, когато е доказано, че преобладаващ процент от заетите служители в предприятията са хора с увреждания и ще участват с личен труд при изпълнение на заданията&rdquo;, разкрива в аванс Дончев насоката на предстоящите промени./БЛИЦ <br /> <br />